Alhoewel de pakketten allemaal dusdanig zijn gekozen, dat u met zelfstudie snel aan de slag kan gaan. Kan door tijdsgebrek of efficiency het interessant zijn als Rocartis voor u een korte inleidende training verzorgd.

De trainingen worden altijd op uw kantoor gegeven, zodat wij specifiek op de probleemstelling en de oplossing voor organisatie kunnen ingaan.

De trainingen hebben het karakter van een dialoog. Het programma voor de trainingsdag wordt vooraf wel vastgesteld, maar als de medewerkers daar behoefte aan hebben kan er op een aantal zaken verder in diepte worden gegaan of kunnen zelfs onderdelen worden overgeslagen. Tijdens de trainingen wordt er uiteraard wel theorie behandeld, maar wordt de nadruk gelegd op praktijksituaties, zodat men na de training vertrouwd is geraakt met de werkwijze van het pakket en de manier waarop vragen moeten worden opgelost met behulp van de software